Særligt sensitiv

Evner til at mærke sine omgivelser er en helt naturlig del af menneskets intelligens for at begå sig i verden og overleve. Det gør alle mennesker, men i lidt forskellig grad da sanseapparatet er individuelt. Men en del mennesker, inklusive mig selv, sanser meget mere end gennemsnittet, og de kaldes for særligt sensitive.

At være Særligt sensitive betyder at man har en større modtagelighed over for indtryk, stemninger og stimuli på grund af en biologisk forskel i nervesystemet, og fordi deres hjerne arbejder anderledes end hos flertallet.

Særligt sensitiv er mere åben for og registrerer energier, fx andre mennesker sindstilstand,  naturen, dyr og stemninger på et meget fint plan. Som healer har jeg træning fået finjusteret disse evner til et meget højt niveau. At være særligt sensitiv gør mig til en terapeut og healer som kan hurtig fornemme andres krop og finde årsagen til ubalance – og dermed til sygdom. Men det er ikke kun healere og clairvoyante som bruger deres sanser for at udføre dette arbejde.

I klinikken kommer mange i behandling som også er meget begavet med den sansefølsomhed. Mange særligt sensitive er blevet tiltrukket af omsorgsområdet som fx sygeplejerske, skolelærer eller pædagog. Andre arbejder inden for de kreative områder som kunstner eller HR. Det er særligt sensitive mennesker , der først bliver rørt og overvældes af glæde, begejstring, medfølelse og taknemmelighed. Og det er særligt sensitive mennesker, der først får nok og bliver overstimulerede, udmattede og stressede på grund a negative stemninger og dårlige betingelser i familen og på arbejdspladsen – eller på grund af deres egne mønster og vaner. Det er ekstremt energikrævende at oversanse, og med tiden kan dette sætte sig negativt på kroppens nervesystem. Et drænet energisystem bliver hurtig udsat for stress og sygdom.

Både særlige sensitive voksne og børn kan føle sig utilstrækkelige, forkerte eller anderledes og måske også alene. I et forsøg på at være som andre mennesker kommer man langt væk fra sig selv. Man kan have vanskeligt ved at give sig selv den nødvendige omsorg, der ligger i at kende sine grænser og opfylde egne behov. Intuitivt ved vi, at det har konsekvenser.

Derfor har vi udviklet forskellige adfærdsmønstre. Nogle mennesker trækker sig ind til sig selv, de er afventende, generte og tilbageholdende, andre er udadrettede i deres følelser, forventninger og reaktioner. Eller man flygter ind i overdrevent engagement og travlhed eller i overdreven bekymring og tankespind eller i overdreven omsorg for andre mennesker – for at indgå at mærke sig selv og følge sin intuition.

Jeg oplever også en del særligt sensitive mennesker som er meget spirituelle, der fornemmer, at der er mere mellem himmel og jord. Jeg møder både voksne og børn som har en naturlige åbenhed for den åndelige verden. Det kan give dig ro at vide, at du er en del af en større helhed, eller du kan føle dig ensom, fordi du ikke er i stand til at dele dine åndelige oplevelser med andre. Disse oplevelser kan du dele med mig og jeg vil gerne hjælpe dig til at fortolke dem. At være alt for åben for åndelige oplevelser er heller ikke godt og jeg kan lære dig hvordan du lukker af. Jeg har hjulpet mange børn som hører stemmer eller ser afdøde. Hvis du har et barn som er særligt sensitiv vil jeg anbefale du læse om reikikursus specielt lavet til unge fra 12 år.

Med behandling og øvelser vil jeg får din opmærksomheden tilbage til dig selv med en stærkere kropsfornemmelse. At skulle trække sine følehorn ind kan være meget svært i starten når det er en naturlig del af en. Men med tiden vil du få en fornemmelse af dine egne fysiske og psykiske grænser som vil have stor betydning for hvad du sanser og hvor meget energi du bruger på det.