Kæbespændinger

Kæbespændinger kan være årsagen til andre spændinger.

Kæbespændinger er et hyppigt problem, men ikke nødvendigvis noget der mærkes direkte i kæben. Symptomerne kan variere og ofte bliver problemet opdaget i udredning af noget andet. Lad mig give et eksempel på noget som er typisk i klinikken.

En klient kommer med kronisk spændingshovedpine og ondt i omkring øjnene. Klienten har været både til lægen og prøvet alle former for behandlinger uden det har hjulpet. Årsagen til problemet finder jeg i kæbeled og spændte tyggemuskler, men det er blevet overset i andre behandlinger. Når kæbespændinger bliver behandlet, aftager spændingshovedpine efter 3- 4 behandlinger.

Hvad gør kæbespændinger ved kroppen?

Ud over at kæbeproblemer manifesterer forskellige symptomer, er det ofte en årsag til en terapiforhindring der kan blokere kroppen i behandling for noget andet. Hvis det er kæben som hæmmer kroppen i at tage imod behandling, er det oplagt at kæben skal behandles først. Derefter vil du opleve umiddelbar fremgang i behandlingen, selvom du ikke har oplevet gode resultater fra andre behandlere eller behandlingsformer.

Symptomer som kan stamme fra kæbespændinger

Symptomerne kan være så forskellige som smerter i krop og hovedet, hormonforstyrrelser, barnløshed, tinnitus, svimmelhed, træthed, fordøjelsesproblemer, synsforstyrrelser, indlæringsproblemer, psykiske ustabilitet, søvnløshed, kolde hænder og fødder, eller overvægt. Kæbeproblemer er ofte årsagen til støjende symptomer hvor der ikke er noget fremskridt i behandlingen, derfor er en terapiforhindring.

Hvorfor får du kæbespændinger?

Kæbeproblemer ses ofte efter langvarig skærmforbrug, tandbehandling, slag på kæben eller fald, psykiske traumer, stress, frustrationer, vredesfølelser og næsten altid efter piskesmæld. Mange bider hårdt sammen vel stress eller travhed. Hvis du skærer tænder i søvn, overstimuleres trigenimusnerven i kæben og der vil ofte være smerter, migræne, øjenspændinger, hovedpine, tandsmerter, nakkespændinger og synsforstyrrelser. Øjets muskler påvirkes af trigenimusnerven og derved har kæbe- og bidfunktion også indflydelse på de inderste musklers symmetri.

Når kæben forstyrrer kroppens kommunikation

Vores trigeminusnerve har ansvar for 70 % af de informationer fra kroppen til hjernen og har forbindelse til kæben, bihuler, ører, tænder og tungen. En overaktiv trigeminusnerve påvirker retikularis og hypotalamus, som kan give hormonelle forstyrrelser som pco, psykisk ustabilitet, enorm træthed, overvægt mm.

Hypotalamus er vores overordnede kirtel, som styrer mange funktioner, herunder vores temperaturregulering, stofskifte, tørst og sult, seksuelle adfærd, frygt og vrede samt den hormonelle produktion. Så alt fra kolde hænder og fødder til barnløshed kan være symptomerne.

Det går lige op i hjernen.

Kæbemuskulatur, kæbeleddet, tandstilling, tandfokus har også påvirkning på vejrtrækning har en enorm indflydelse på kroppen og dens funktioner. Da kæbeproblemer giver anledning til meget uro i kroppen, er det vigtig at komme i behandling hurtigst muligt. Når den spændte kæbemuskulatur klemmer på trigenimusnerve og vil påvirke hypothalamus. Hypothalamus er  overordnet kirtel i hjernen og regulerer talrige funktioner i kroppen såsom hormoner, stofskift, temperatur, følelser, tørst, sult og seksuel adfærd. Forstyrrelser i hypothalamus giver anleding til en bred vift af sygdomme og symptomer.

Nerver omkring kæben har også indflydelse på øjnene og deres muskulatur. Øjenmuskulaturen og dermed samsynet, har ligeledes stor indflydelse på kroppens stilling og er ofte årsagen til spændinger i nakke – og hals regionen. Migræne kan ofte behandles igennem kæben.  Stress i øjnene har en påvirkning på resten af nervesystemet og ses hos mange klienter med psykiske ubalancer fx angst eller depression.

Kæbeproblemer er en overset årsag til barnløshed.

Efter min mening er fokus på kæben nøglen til bedre fertilitetsbehandling hos kvinder. Spændinger i kæbemuskulaturen og dysfunktion i kæbeleddet kan give anledning til mange funktionelle lidelser og have en stor indflydelse på hormonsystemet. Derfor er jeg særligt interesseret i hvordan kæbesyndrom påvirker fertiliteten. Har du fertilitetsproblemer, lider af migræne, hyppig hovedpine, nakke- og kæbespændinger, piskesmæld eller skærer tænder, så overse ikke kæben som en faktor. Stress i fertilitetsbehandling kan give årsagen til kæbespændinger og forstærker fertilitetsproblemer.

I både østlig og vestlig medicin findes der teorier som beskæftiger sig med kæben – bækkenet relationen. Spændinger i bækkenområde er en hyppig problem for mange kvinder, men bliver desværre overset i fertilitetsundersøgelser. Min erfaring viser at kvinder som er spændt i bækkenet har ringere chancer for at blive gravid. Symptomer på bækkenspændinger er bla. menstruations smerter, ondt i lænden og ryggen og spændinger i maven og ja, kæben!

Behandling af kæbespændinger.

I mange behandlingstilbud er kæbeproblemer ofte en overset faktor. Først ved mødet med en behandler der kender til posturologi, ses der på kæben som en vigtig medspiller. Kæbemuskulatur, kæbeleddet, tandstilling, tandfokus og påvirkning på vores vejrtrækning har en enorm indflydelse på vores krop og dens funktioner.

Hvad ellers forstyrrer hypotalamus?

Hypotalamus bliver også påvirket af vores vejrtrækning. Vi skal trække vejret gennem næsen under normale forhold. Trækker vi vejret gennem munden, overstimuleres hypotalamus fordi den ikke kan køles af luftstrømmen gennem næsen. Dermed opstår en ubalance i dens funktion. Det er derfor vejrtrækningen og kæbeleddets stilling påvirker fx fertiliteten, søvnen, hormonsystemet og nervesystemet.

Problemet kan også komme fra en tand.

Et andet problem som starter i mundregionen, er et tandfokus, som er en neurologisk forstyrrelse som består af et fysisk problem fx en rodbehandling samt en information fra en eller flere tænder der skaber andre gener i kroppen. En tandfokus kan blokere reguleringen af forskellige funktioner og være en stor terapiforhindring. Hvis ubehandlet vil der ikke være særlig meget fremskridt i behandling. Jeg kan finde en tandfokus med en posturologisk test som afslører hvordan bideinformation forstyrrer resten af nervesystemet.

Symptomer og årsager

Et tandfokus kan give migræne, søvnproblemer, tennisalbue, koncentrationsbesvær. Årsagen kan være en forhøjet tand, betændelse i tandkødet, spændinger mellem to metalfyldninger, en ekstra tand, en manglende tand eller en rodbehandling. For at behandling kan lykkes, skal tandfokus udredes først. Det vil sige at har patienten en forhøjet amalgamfylding der giver tandfokus, skal dette også behandles af en tandlæge før man kan forvente at behandlingen har fremgang. Kæben skal også behandles for at rette op på bidproblemer.